Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Αποτελέσματα Τοπικής Κοινότητας ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Παρακάτω ακολουθούν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, αλλά και  τα αναλυτικά αποτελέσματα των Εκλογικών Τμημάτων της Τοπικής Κοινότητας Βαμβακοφύτου,...